Søknad om medlemskap

Forutsetninger

Medlemskap er åpent for «alle aktverdige borgere» som det heter i prinsippene for dynamisk sportsskyting. Det vil si at alle som etter våpenloven har eller kan få ervervstillatelse for pistol/revolver eller rifle kan bli medlem hos oss.

Medlemskap forutsetter både nybegynnerkurs for pistol og godkjenningkurs for å skyte dynamisk sportsskyting. Klubben kjører jevnlig nybegynner- og godkjenningskurs og det legges da ut på vår hjemmeside og på vår gruppe på Facebook.

Kostnad

Nye medlemmer som melder seg inn etter 30. september betaler halv klubbkontingent for inneværende kontingentperiode. Etter 31. desember kan medlemmer som melder seg inn velge å få fritak for kontingent for inneværende kontingentperiode, men får da kun delta på treninger og Level 1 matcher. Forbundskontingent må likevel betales etter gjeldende regler.

Medlemskontingenten er på kr. 1500.

Junior-medlemmer (t.o.m. det året man fyller 21) betaler halv medlemskontingent for inneværende år.

Husstandsmedlemmer betaler 1/4 medlemskontigent.

Som medlem i klubben er du også forpliktet til å være medlem i DSSN som vil sende deg et eget krav på forbundskontingent.

Utstyr og erverv

For å drive med dynamisk sportsskyting er det anbefalt med følgende utstyr:

  • Pistol (godkjent for en av divisjonene).
  • Rigg med følgende:
    • Hylster
    • Minimum 2 magasinholdere
    • Belte som er så stivt som mulig. Innerbelte med borrelås er å anbefale. Grunnen til dette er at når du trekker vil du ikke at hylster, belte og bukse følger med pistolen.
  • Hørselvern
  • Briller

Våpen kan ervervs igjennom DSSN og våre skyteprogram. Reglene er lik som for andre skyteorganisasjoner, men vi har et unntak når det gjelder rifle. Det er en karantenetid på 24 mnd etter bestått godkjenningskurs samt aktivitetskrav før rifle kan søkes om.

Søknad

Du bør sette deg inn i våre vedtekter og prinsippene for dynamisk sportsskyting før du søker medlemskap.

Medlemsskap søkes på individuell basis til klubbens styre, som behandler medlemssøknadene fortløpende.

Søknad om medlemskap i Salten Dynamiske Sportskyttere:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Har du sikkerhetskurs? (Grunnleggende opplæring for å drive med pistolskyting)