SALTEN DYNAMISKE SPORTSSKYTTERE
Komme i gang

Komme i gang

Anskaffelse av din første pistol/revolver

Dersom du ikke har en pistol eller revolver fra før, må du oppfylle følgende kriterier før Politiet vil vurdere å utstede en ervervstillatelse til deg:

 • Du må være fylt 21 år.
 • Du må ha en (rimelig) plettfri vandel.
 • Du må ha vært aktivt medlem i en godkjent pistolklubb i minst 6 måneder.
 • Du må ha fått grunnleggende våpenopplæring (sikkerhetskurs/nybegynnerkurs – tilbys av oss i SDS, sjekk vår Facebook-gruppe for mer informasjon, og spør gjerne!
 • Du må ha et våpenskap.
 • Pistolklubben du er medlem i må være tilknyttet et skyteforbund som har skyting med det våpenet du søker om på programmet.

 

SDS utsteder bekreftelse til deg på medlemsskap, og til politidistriktet dokumentasjon på aktivitet på trening\stevner, mens de innhenter dokumentasjon på fullført sikkerhets/nybegynnerkurs.

Du må eventuelt selv sjekke med Politet om de godtar annen dokumentert våpenopplæring fra f.eks. Forsvaret/Politiet.

Dersom Politiet finner at alle kravene ovenfor er oppfylt vil søkeren få innvilget ervervstillatelsen på en pistol/revolver.

I løpet av en lang og lengselsfull venting på at du omsider skal kvalifisere deg til å få innvilget en ervervstillatelse på pistol/revolver kan du benytte tiden til å bestemme deg for hva slags våpen du vil anskaffe deg.
Et viktig poeng er at pistolen er god å holde i.
Ikke alle pistoler passer godt til de som har små eller store hender.
Du må også ta stilling til hvilket kaliber du vil skyte med.
Prøv gjerne å skyte med forskjellige pistoler i forskjellige kaliber til du finner et våpen som du synes er behagelig å skyte med.
Jo grovere kaliber du velger, desto mindre skudd er det vanligvis plass til i pistolmagasinet.

 

Pistolgrep
Noen pistoler har utskiftbare grep for å kunne tilpasses de fleste hender
 

Jeg har min egen pistol/revolver, hva gjør jeg da?

Dersom du har et egnet våpen og ønsker å delta på konkurranser i dynamisk skyting kan du gjøre følgende:

 • Les regelverket for dynamisk skyting.
 • Anskaff deg det aller mest nødvendige utstyret:
  • Hørselvern.
  • Skytebriller (eventuelt vanlige briller).
   Vi anbefaler briller som er store nok til å gi god beskyttelse rundt øynene!
  • Belte (stivt, gjerne bestående av et inner- og ytterbelte).
  • Hylster (skal dekke avtrekkerbøylen).
  • Magasiner, nok til minimum 32 skudd (man bør ha minst 3 magasiner med 16/18 skudd).
  • Magasinholdere.

  NB! Snakk med erfarne dynamiske sportsskyttere før du handler utstyr. Mange nybegynnere har dessverre blitt «lurt» til å kjøpe uegnet utstyr fra forhandlere som ikke kjenner godt nok til hva som er egnet utstyr for dynamisk skyting.

 • Meld deg inn i en skyteklubb som har dynamisk skyting på programmet (f.eks. SDS eller om du er i Trondheim – TFS 😉
 • Delta på et godkjenningskurs for dynamiske sportsskyttere og bestå en skriftlig og praktisk eksamen.