SALTEN DYNAMISKE SPORTSSKYTTERE
Generelle prinsipper

Generelle prinsipper

Generelle prinsipper som beskriver dynamisk skyting

 

  • Sikkerhet: All konkurranseaktivitet innen dynamisk skyting (IPSC) må være laget og utføres med tanke på sikkerhet.
  • Kvalitet: Kvaliteten på en konkurranse i dynamisk skyting avgjøres av kvaliteten på de skytemessige utfordringene som presenteres. Skyteøvelsene skal primært være designet for å teste skytterens praktiske skyteevner, ikke fysisk styrke og gymnastiske evner.
  • Balanse: Presisjon, kraft og hurtighet er likeverdige elementer i dynamisk skyting.
   Dette er gjenspeilet i sportens latinske motto Diligentia, Vis, Celeritas (DVC).
   Praktiske skyteøvelser og konkurranser skal vurdere disse elementene likeverdig.
  • Variasjon: Dynamiske skyteøvelser skal være varierte. Man skal forsøke å unngå gjentakelse av øvelser.
  • Ingen skyteøvelse skal benyttes så ofte at den kan bli oppfattet som et mål på praktiske skyteferdigheter.
  • Fristil: Alle dynamiske skytekonkurranser er fristil, det skal vanligvis ikke spesifiseres hvilke skytestillinger som skal benyttes. Øvelsene kan konstrueres på en måte som gjør at skytteren må velge forskjellige skytestillinger. Dette kan gjøres ved hjelp av vegger, hindre og andre fysiske sperrer.
   Skytteren skal tillates å løse den skytemessige utfordringen i fristil, og skal alltid kunne beskyte blinker når disse er synlige.
   Obligatoriske omladninger kan vanligvis ikke kreves.
   Skyteøvelser kan spesifisere om kun sterk eller svak hånd skal benyttes.
  • Vanskelighetsgrad: Dynamiske skyteøvelser har varierte vanskelighetsgrader. Skytemessige utfordringer eller tidsbegrensninger kan ikke anses som begrensende faktorer.
   Begrensninger av ikke-skytemessig art skal innen rimelighetens grenser gi rom for forskjeller i deltakernes høyde og kroppsbygning.
  • Utfordring: Det er krevende å benytte grovkalibrede våpen til dynamisk skyting, og dynamiske skytekonkurranser skal alltid kreve at deltakerne oppfyller et minimumskaliber og en minimum ammunisjonskvalitet (Power Factor) for å gjenspeile denne utfordringen.