SALTEN DYNAMISKE SPORTSSKYTTERE
Dynamisk Rifle

Dynamisk Rifle

Dynamisk sportsskyting med rifle

 

Konkurranser i dynamisk  rifle benytter stort sett de samme reglene som benyttes i konkurranser for dynamisk pistol.
I dynamisk rifle konkurreres det i følgende divisjoner:

 • Semi Auto Open: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
  Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Semi Auto Standard: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
  Rekyldempende kompensator er tillatt (max 26 x 90 mm).
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manual Action Open: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manual Action Standard: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger er ikke tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
  Maksimum antall skudd i magasin: 6.

 

For å kunne delta i konkurranser i dynamisk rifle må man være godkjent dynamisk sportsskytter.

NB! Sjekk det til enhver tid gjeldene regelverk fra IPSC for oppdaterte/gjeldende regler.

Anskaffe rifle til dynamisk skyting

Her er listen fra Politiet over godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting pr. 2005-03-30:

 1. Bushmaster XM15/V-Match
 2. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 3. DPMS Panther Bull 24 Spesial
 4. Galil AR
 5. Heckler & Koch 94
 6. Heckler & Koch SL 8
 7. Izhmash Saiga Sport 520
 8. Izhmash Saiga Sport 555
 9. SIG SG 550 SP
 10. Steyr AUG sivil modell
 11. Valmet M76/78A2
 12. Oberland Arms (OA) 15
 13. Olympic Arms AR-15 H-bar

Det er kun modeller med lang pipe og fast kolbe (ikke innfellbar) som tillates. Våpenet skal ved fabrikk være bygget til kun å kunne skyte halvautomatisk ild. Dersom person som har tillatelse til å eie et slikt våpen bytter til kort pipe eller innfellbar kolbe kan det bli å betrakte som vesentlig endring av våpenets karakter eller beskaffenhet, jfr. Våpenlovens § 8, 3. ledd.

Rundskriv G-155/93 åpner adgang for dispensasjon for videresalg av «forbudte våpen» under forutsetning av at våpnet var lovlig registrert før forbudet trådte i kraft, og at kjøper tilfredstiller kravene til erverv. Hvis våpenet opprinnelig var registrert som samlervåpen kan våpenet kun videreselges til annen samler.