SALTEN DYNAMISKE SPORTSSKYTTERE
Dynamisk pistol

Dynamisk pistol

Dynamisk skyting med pistol/revolver

For alle divisjoner innen innen dynamisk skyting for pistoler/revolvere gjelder følgende minimumsbegrensninger:
Minimum kaliber: 9 x 19 mm.
Minimum faktorkrav for ammunisjon (Minor): 125 (hastighet i fot x kulevekt i grains x 0,001).
Skyter man med kraftigere ammunisjon som holder en minimumsfaktor på 160/170 avhengig av divisjon, vil man kunne få treff i blinkene scoret som Major (d.v.s. mer poeng for dårlige treff enn Minor).

Dynamisk skyting med pistol/revolver er inndelt i følgende divisjoner:

Open Division
Her benytter man pistoler og utstyr hvor «det aller meste» av modifikasjoner er tillatt.
Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
Minimum faktorkrav for Major: 160.
Minimum kaliber for Major: 9mm.
Minimum kulevekt for Major: 120 grains.
Maksimum magasinlengde: 170 mm.
Open
Standard Division
Her benyttes pistoler som ved første øyekast ser helt «standard» ut. Man kan imidlertid foreta relativt store modifikasjoner på våpenet for å tilpasse det etter egne ønsker. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt (porting av sleiden er tillatt).
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum faktorkrav for Major: 170.
Minimum kaliber for Major: 10mm.
Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde).
Standard
Production Division
Her benytter man standard pistoler («hyllevare») uten noen modifikasjoner.
Pistolene som kan benyttes i denne divisjonen finnes i denne listen over godkjente våpen fra IPSC (ingen single-action pistoler).
Alle treff i blinkene scores som Minor uansett kaliber og ammunisjonsfaktor.
Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum avtrekksvekt for første skudd: 2,27 kg (5 pund).
Maksimum løpslengde: 127 mm (5 tommer).
Production
Revolver Division
Her benytter man standard revolvere, noen modifikasjoner er tillatt.
F.eks. tuning av avtrekk, «chamfered» tønne, ombygging til bruk av fullmåneklips m.m. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum faktorkrav for Major: 170.
Maksimum ammunisjonskapasitet: maks 6 skudd kan skytes før man må lade om.
Revolver
Classic Division
Her benyttes pistoler av typen 1911 Single Stack, med noen små modifiseringer tillatt. Man kan kun foreta relativt enkle modifikasjoner på våpenet for å tilpasse det etter egne ønsker. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt (porting av sleiden er tillatt).
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum faktorkrav for Major: 170.
Minimum kaliber for Major: 10mm.
Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde).
Maksimum antall skudd i magasinene: 8.
Dette er en divisjon under evaluering og vil utløpe 31. desember 2014 dersom den ikke videreføres.
Classic

NB! Sjekk det til enhver tid gjeldene regelverk fra IPSC for oppdaterte/gjeldende regler.