Velkommen!

Hei og velkommen til Salten Dynamiske Sportsskyttere!

Vi tilbyr nå nybegynnerkurs/sikkerhetskurs for helt nye skyttere. Meld deg inn i den åpne gruppen vår på Facebook, her legges det til stadighet ut oppdatert informasjon.

Nybegynnerkurs starter i April!

Salten Dynamiske Sportsskyttere (SDS) arrangerer nybegynnerkurs for deg som ønsker å begynne å skyte med pistol.
Kurset er primært lagt opp som grunnlag for søknad om erverv av våpen til 
Dynamisk Skyting, men gir også grunnlag for søknad om erverv av våpen til våre undergrupper, Cowboy Action Shooting (CAS) og Metall Siluett (MS).
NB!: Erverv av våpen krever tillatelse fra Politiet!
Det er lagt opp til 1 kveld med teori og deretter 6 måneder med praktisk trening. Praktisk trening vil foregå 1 dag i uken på innendørs bane om vinteren og utendørs bane om sommeren. Det vil bli benyttet våpen i 9 mm kaliber til treningen.
Dato for teori og oppstart skytetrening kommer.
Hvis du er interessert, ta kontakt på nybegynnerkurs@saltendynamiske.no for mere info.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også et forum – kun tilgjengelig for betalende medlemmer. 

Forum

 

Foto i header: Tord Øverås (www.flickr.com/overas)