Medlemskap

Hvem kan søke om medlemskap i Salten Dynamiske Sportsskyttere?

 

 • Medlemskap i Salten Dynamiske Sportskyttere forutsetter nybegynner/sikkerhetskurs. SDS kjører første nybegynner/sikkerhetskurs høsten 2017, oppstart er satt til oktober. Bodø Sportsskytterklubb kjører kurs med jevne mellomrom. Du kan finne deres hjemmeside her.
 • Medlemskap i Salten Dynamiske Sportskyttere er åpent for «alle aktverdige borgere», som det heter i prinsippene for dynamisk sportsskyting.
 • Det vil si at alle som etter våpenloven har eller kan få ervervstillatelse for pistol/revolver eller rifle kan bli medlem hos oss.
  Du bør sette deg inn i SDS sine Vedtekter for Salten Dynamiske Sportsskyttere og prinsippene for dynamisk sportsskyting før du søker medlemskap.
  Medlemsskap søkes på individuell basis til klubbens styre som behandler medlemssøknadene fortløpende.
 • Medlemskontingenten for 2019 er kr 1500,-
 • Nye medlemmer som melder seg inn etter 30. September betaler halv klubbkontingent for inneværende kontingentperiode. Etter 31. Desember kan medlemmer som melder seg inn velge å få fritak for kontingent for inneværende kontingentperiode, men får da kun delta på treninger og Level 1 matcher. Forbundskontingent må likevel betales etter gjeldende regler.
 • Junior-medlemmer (t.o.m. det året man fyller 21) betaler halv medlemskontingent for inneværende år til SDS.
 • Husstandsmedlemmer betaler 1/4 medlemskontigent til SDS.
 • Som medlem i SDS er du også forpliktet til å være medlem i DSSN som vil sende deg et eget krav på forbundskontingent (kr 600 i 2019).
 • Som medlem av SDS har du anledning til å delta på godkjenningskurs. Disse kjøres med jevnlige mellomrom.
 • Alle som vil konkurrere i dynamisk sportsskyting må ha gjennomgått et godkjenningskurs og ha bestått opptaksprøve før de kan delta i konkurranse.
  Kursene blir igangsatt ut fra interesse og behov.

 

 

Dersom du ønsker å søke om medlemsskap i Salten Dynamiske Sportskyttere finner du søknadsskjema under:

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer og sted

Fødselsdato f.eks 01.01.1970

E-post

Telefonnummer

Kjønn

Har du sikkerhetskurs fra tidl. klubb?

Jeg har lest vedtektene (under Om Oss) og forstår og kommer til å følge disse.

Personer som er under 18 år må sende søknaden i posten med underskrift av en foresatt.

  


Other Interesting Items